اخبار

آزمون کیوم اسفندماه دانشجویان دانشکده شیمی در تاریخ ۱۴۰۱/12/23 برگزار خواهد شد. جهت اطلاعات بیشتر، به منوی دسترسی سریع ـ آزمون کیوم در وب سایت دانشکده شیمی مراجعه نمایید.

شنبه، ۱۳ اسفند ۱۴۰۱

اطلاعیه ها