اخبار

جناب آقای دکتر جلال بصیری پارسا به عنوان سرپرست دانشکده شیمی منصوب شدند.

دوشنبه، ۴ مرداد ۱۴۰۰

اطلاعیه ها