اخبار

آزمون جامع دانشجویان مقطع دکتری دانشکده شیمی و علوم نفت در روز پنج شنبه مورخ   27 / 02 /1403 ساعت 8:00 در محل سالن مطالعه خواهران دانشکده شیمی و علوم نفت برگزار خواهد شد.  دانشجویانی...

دوشنبه، ۲۰ فروردین ۱۴۰۳

اطلاعیه ها