شماره تلفن های دانشکده

برای تماس از خارج شهر همدان پیش شماره 081 را در ابتدا شماره گیری کنید.
دانشکده شیمی سمت شماره تلفن/داخلی نمابر پست الکترونیکی
جواد چهاردولی مسئول دفتر ریاست 081-38282807 داخلی 286 38380709 javadchar@gmail.com
آزمایشگاه مرکزی شیمی --- 081-38381601 داخلی 181 38380709 ---
فتح اله چشمه قصابانی مسئول مرکز کامپیوتر تحصیلات تکمیلی 081-38381601 داخلی 292 38380709
کارشناسان اداره آموزش دانشکده کارشناس 081-38381601 داخلی 207 38380709 ---
راضیه یوسفی خوشبخت مسئول اداره آموزش دانشکده 081-38381601 داخلی 208 38380709 ---
دکتر جلال بصیری پارسا ریاست دانشکده 38282807 داخلی 286 38380709 parssa@basu.ac.ir
دکتر سعید عزیزیان معاون پژوهشی 38282807 داخلی 242 38380709 sazizian@basu.ac.ir
دکتر رضا آزادبخت معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی 38282807 داخلی 215 38380709