شماره تلفن های دانشکده

برای تماس از خارج شهر همدان پیش شماره 081 را در ابتدا شماره گیری کنید.
دانشکده شیمی و علوم نفت سمت شماره تلفن/داخلی نمابر پست الکترونیکی
جواد چهاردولی مسئول دفتر ریاست 081-31408080 داخلی 8080 081-31408025 javadchar@gmail.com
دکتر اعظم رنجبران مسئول آزمایشگاه مرکزی 081-31408230 داخلی 8230 081-31408025 ---
راضیه یوسفی خوشبخت مسئول اداره آموزش دانشکده 081-31408050 داخلی 8050 081-31408025 ---
دکتر جلال بصیری پارسا ریاست دانشکده 081-31408080 داخلی 8080 081-31408025 parssa@basu.ac.ir
دکتر سیمین اسدآبادی معاون پژوهشی 081-31406077 داخلی 6077 081-31408025 s.asadabadi@basu.ac.ir
دکتر رضا آزادبخت معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی 081-31408080 داخلی 8080 081-31408025 r.azadbakht@basu.ac.ir