دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 853 نتیجه
از 43
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
آزمایشگاه شیمی تجزیه 2 1911016 2 کارشناسی 01 معصومه حسنی موسوی نامشخص
آزمایشگاه شیمی تجزیه 2 1911016 2 کارشناسی 03 معصومه حسنی موسوی هرهفته سه شنبه (08:00 - 12:00) نامشخص
آزمایشگاه شیمی تجزیه 3 1911315 2 کارشناسی 04 مظاهر احمدی هرهفته چهارشنبه (14:00 - 18:00) نامشخص
آزمایشگاه شیمی تجزیه 3 1911315 2 کارشناسی 02 مظاهر احمدی نامشخص
آزمایشگاه شیمی تجزیه 3 1911315 2 کارشناسی 03 مظاهر احمدی نامشخص
آزمایشگاه شیمی تجزیه 3 1911315 2 کارشناسی 01 مظاهر احمدی نامشخص
آزمایشگاه شیمی فیزیک 1 1911020 1 کارشناسی 03 آرش تیرانداز نامشخص
آزمایشگاه شیمی فیزیک 1 1911020 1 کارشناسی 01 آرش تیرانداز نامشخص
آزمایشگاه شیمی فیزیک 1 1911020 1 کارشناسی 02 آرش تیرانداز نامشخص
استانداردسازی 1911325 2 کارشناسی 01 مهدی هاشمی 1403/04/03 (08:00 - 10:00)
استرئوشیمی 1913001 3 کارشناسی ارشد شیمی آلی 01 داود حبیبی 1403/04/10 (14:00 - 16:00)
اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی عملی 1911118 1 کارشناسی 02 سیمین اسدآبادی نامشخص
اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی عملی 1911118 1 کارشناسی 01 سیمین اسدآبادی نامشخص
اصول محاسبات شیمی صنعتی 1911081 3 کارشناسی 01 سیمین اسدآبادی 1403/04/12 (08:00 - 10:00)
الکتروشیمی تجزیه ای 1911200 3 کارشناسی ارشد 01 داود نعمت الهی 1403/04/03 (14:00 - 16:00)
الکتروشیمی کاربردی 1911301 2 کارشناسی 01 صادق خزل پور 1403/03/29 (14:00 - 16:00)
آمار در شیمی تجزیه 1911326 2 کارشناسی 01 عباس افخمی عقداء 1403/04/02 (14:00 - 16:00)
بیوشیمی معدنی 1911152 3 کارشناسی ارشد 01 عبدالرضا رضایی فرد 1403/03/29 (14:00 - 16:00)
پدیده های انتقال پیشرفته 1916005 3 دکتری شیمی کاربردی 01 جواد صاین 1403/04/11 (10:00 - 12:00)
ترمودینامیک آماری 1 1911193 3 کارشناسی ارشد 01 امیرعباس رفعتی 1403/04/10 (10:00 - 12:00)
نمایش 1 - 20 از 853 نتیجه
از 43