درباره گروه

Responsive Image
گروه شیمی فیزیک دانشکده شیمی دانشگاه بوعلی سینا در سال 1386 و پس از کسب موافقت، آغاز به کار نموده است.
               این گروه آموزشی هم اکنون هفت نفر عضو هیات علمی دارد، که پنج نفر از ایشان دارای مرتبه علمی استاد، یک نفر دانشیار و یک نفر استادیار می باشند.
              گروه شیمی فیزیک ، هم اکنون در حال جذب یک نفر عضو هیات علمی جدید نیز می باشد.
این گروه آموزشی دارای تعداد چهار آزمایشگاه علمی تحقیقاتی فعال می باشد که مورد استفاده دانشجویان قرار می گیرد.
همچنین این گروه آموزشی دارای تعداد بیست و نه دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد، سی و دو دانشجوی مقطع دکتری و چهار دانشجوی مقطع پسا دکتری از 961 تا 991 می باشد.
از اهداف این رشته می توان به آشنایی با علم شیمی فیزیک و کاربرد آن در صنعت اشاره کرد.