اخبار و اطلاعیه ها

انتخاب آقای دکتر جواد صاین به عنوان سردبیر مجله انجمن شیمی ایران

انتخاب آقای دکتر جواد صاین به عنوان سردبیر مجله انجمن شیمی ایران
چهارشنبه، ۲۰ فروردین ۱۳۹۹