دانشگاه بوعلی سینا در آذرماه سال ۱۳۵۲ با صدور مجوز از طرف شورای گسترش آموزش عالی تاًسیس و در سال ۱۳۵۵ اقدام به پذیرش یک دوره دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد پیوسته در رشته ی آموزش شیمی نمود.
با پیروزی انقلاب شکوهمند انقلاب اسلامی در بهمن ماه سال ۱۳۵۷ و تغییر سیاست های راهبردی در آموزش عالی ادامه کار با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی در گرایش های شیمی محض ، شیمی کاربردی و دبیری شیمی دنبال گردید. درسال ۱۳۶۹ پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد در سال ۱۳۷۶ پذیرش دانشجو در مقطع دکتری تخصصی در گرایش های شیمی آلی ، شیمی فیزیک ، شیمی معدنی، شیمی تجزیه و شیمی کاربردی ودر سال ۱۳۹۰ پذیرش دانشجو در مقطع دکتری تخصصی با گرایش الکتروشیمی آغاز گردید.

با ارتقاء سطح کمی و کیفی نیروی انسانی و تجهیزات تحقیقاتی و آموزشی گروه شیمی خرداد ۱۳۸۵ به دانشکده شیمی ارتقاء یافت ودر حال حاضر ۲۶ عضو هیاًت علمی در گرایشهای مختلف با این دانشکده همکاری دارند ((هیجده نفر استاد تمام  ،پنج نفر دانشیار، یک نفر استادیار، دو نفر مربی)) این دانشکده مجهز به تمامی آزمایشگاههای آموزشی در مقطع کارشناسی و آزمایشگاه های تحقیقاتی ((آلی ، معدنی ، کاربردی ، تجزیه ، شیمی فیزیک )) در مقاطع ارشد و دکتری و انواع تجهیزات دستگاهی می باشد وحدوداً در هرسال تعداد ۵۰۰ دانشجوی کارشناسی ، ۲۵۰ دانشجوی  کارشناسی ارشد و ۱۵۰ دانشجوی دکتری مشغول تحصیل در این دانشکده می باشند.