دوره کارشناسی

فرمها، آیین نامه ها و دروس

Responsive Image
 • دروس

  فهرست دروس شیمی کاربردی ورودی های 96 و بعد از آن

  فهرست دروس شیمی محض ورودی های 96 و بعد از آن
 • دروس پیشنهادی به تفکیک نیمسال برای دانشجویان مقطع کارشناسی

  ​​​​​​​شیمی کاربردی(کارشناسی)
  ​​​​​​​شیمی محض(کارشناسی)
 • برنامه درسی

  ​​​​​​​شیمی کاربردی(کارشناسی)

  ​​​​​​​شیمی محض(کارشناسی)
 • آیین نامه آموزشی

  آیین نامه یکپارچه آموزشی

 • فرمهای کارآموزی

  فرم شماره 1

  فرم شماره 2

  فرم شماره 3

  فرم شماره 4
  فرم شماره 5
  فرم شماره 6
 • سایر فرمها

  دانلود فایل CV ​​​​​​​​​​

  درخواست رزرو آمفی تئاتر  

  فرم هماهنگی برگزاری سمینار

  فایل EndNote قالب نگارش پایان نامه

  دانلود فایل رزومه اساتید جهت پذیرش در دانشگاه D8

  فرم شماره 5 ـ فرم ارزشیابی و گزارش پیشرفت تحصیلی