کارکنان

کارکنان دانشکده شیمی و علوم نفت

دفترچه تلفن
علی آسیابانی
آبدارچی
تحصیلات: ابتدایی 
رایانامه:

تلفن:

​​​​​​​داخلی: 

جواد چهاردولی
مسئول دفتر ریاست
تحصیلات: دیپلم
رایانامه: javadchar@gmail.com

تلفن:

داخلی: 

منصور دهنوی
کارشناس پژوهشی
تحصیلات: لیسانس مدیریت
رایانامه: m.dehnavi@basu.ac.ir

تلفن:

داخلی: 

اعظم رنجبران
کارشناس آزمایشگاه مرکزی
تحصیلات: دکتری شیمی
رایانامه:

تلفن:

داخلی: 

حمید سلطانی
کارشناس تحصیلات تکمیلی
تحصیلات: کارشناسی ارشد شیمی آلی
رایانامه: takmili.chemistry@gmail.com

تلفن:

داخلی: 

مهشید شامحمدیان
کارشناس آزمایشگاه
تحصیلات: کارشناسی ارشد شیمی آلی 
رایانامه: 

تلفن:

داخلی: 

اکرم شاه‌محمدی
کارشناس خدمات آموزشی
تحصیلات: کارشناسی ارشد اخلاق اسلامی
رایانامه: shimi@basu.ac.ir

تلفن:

داخلی: 

نادر شعبانلو
کارشناس آزمایشگاه
تحصیلات: لیسانس شیمی
رایانامه: 

تلفن:

داخلی: 

عباس شهبازی
رئیس اداره امور عمومی
تحصیلات: لیسانس علوم اجتماعی
رایانامه: shahbaziabas@yahoo.com

تلفن:

داخلی: 

فرشته عبدی
کارشناس خدمات آموزشی
تحصیلات: لیسانس حقوق اداری
رایانامه: fereshte.a1368@gmail.com

تلفن:

داخلی: 

مهری قره باغی موزون
کارشناس مسئول آموزش
تحصیلات: لیسانس علوم تربیتی
رایانامه: m.gharehbaghi.49@gmail.com

تلفن:

داخلی: 

محمد مصنفات
انباردار تخصصی شیمی
تحصیلات: کارشناسی ارشد شیمی تجزیه
رایانامه: Bahman.mosanefat@gmail.com

تلفن:

داخلی: 

مرضیه نادری فصیح
کارشناس آزمایشگاه
تحصیلات: کارشناسی ارشد شیمی تجزیه
رایانامه: 

تلفن:

داخلی: 

راضیه یوسفی خوشبخت
رئیس اداره آموزش
تحصیلات: کارشناسی ارشد علوم تربیتی
رایانامه: ra-yousef/@yahoo.com

تلفن:

داخلی: