ارتقای دکتر صادق خزل پور به مرتبه دانشیاری

21 05 2023 04:21
کد خبر : 5373921
تعداد بازدید : 84

دومین نشست از دوره دهم هیأت ممیزه دانشگاه بوعلی‌سینا با ارتقاء عضو هیأت علمی دانشکده شیمی همراه بود.

 

 

 

به گزارش بسنا، دومین نشست از دوره دهم هیأت ممیزه دانشگاه بوعلی‌سینا، با رأی اعضاء، دکتر صادق خزل‌پور عضو هیأت علمی گروه شیمی تجزیه از مرتبه استادیاری به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافت.

دانشکده شیمی ضمن تبریک به آقای دکتر خزل پور، آرزوی موفقیت روزافزون برای ایشان می نماید.