آقای دکتر آرش قربانی چقامارانی به عنوان استاد نمونه کشوری انتخاب شدند.

05 05 2024 08:17
کد خبر : 6952357
تعداد بازدید : 288

جناب آقای دکتر آرش قربانی چقامارانی عضو هیات علمی گروه شیمی آلی، دانشکده شیمی و علوم نفت به عنوان استاد نمونه کشوری در سال 1403 انتخاب شدند.

جناب آقای دکتر آرش قربانی چقامارانی عضو هیات علمی گروه شیمی آلی، دانشکده شیمی و علوم نفت به عنوان استاد نمونه کشوری در سال 1403 انتخاب شدند.

دانشکده شیمی و علوم نفت این انتخاب را که نشان از شایستگی این استاد گرانقدر دارد به ایشان و جامعه دانشگاهی تبریک گفته و برای این استاد فرزانه آرزوی پیروزی و سرافرازی بیش از گذشته می نماید.