همایش ملی کاربرد پژوهش های نوین شیمی و کشاورزی در توسعه گیاهان دارویی

همایش ملی کاربرد پژوهش های نوین شیمی و کشاورزی در توسعه گیاهان دارویی


برگزاری کارگاه های اولین همایش ملی کاربرد پژوهش های نوین شیمی و کشاورزی در توسعه گیاهان دارویی (با محوریت گشنیز)

کارگاه ها:

                   کارگاه آموزشی GC

                   مدرس: آقای دکتر مهدی هاشمی عضو هیات علمی دانشکده شیمی دانشگاه بوعلی سینا

                   زمان: دوشنبه دهم خرداد ماه 1400 ساعت 8

 

                   کارگاه آموزشی دم نوش های گیاهی با رویکرد کارآفرینی و تجاری سازی

                   مدرس: آقای دکتر سیدحمزه حسینی مدیر عامل شرکت فناور کوثر رشد سبز

                   زمان: دوشنبه دهم خرداد ماه 1400 ساعت 14

 

لینک ورود به کارگاه ها:

https://www.skyroom.online/ch/hadian12345/workshop