اخبار

دانشگاه بوعلی سینا در نظر دارد جهت توانمندسازی مهارت زبان انگلیسی دانشجویان مقطع دکتری، دوره بسندگی زبان انگلیسی ویژه این دانشجویان برگزار نماید.   لینک بخشنامه جهت اطلاع از شیوه...

دوشنبه، ۷ اسفند ۱۴۰۲

اطلاعیه ها