سنتز یک ایمپلنت حساس به نور و زیست سازگار برای دارورسانی هدفمند کورکومین با کنترل از راه دور

سنتز یک ایمپلنت حساس به نور و زیست سازگار برای دارورسانی هدفمند کورکومین با کنترل از راه دور


سنتز یک ایمپلنت حساس به نور و زیست سازگار برای دارورسانی هدفمند کورکومین با کنترل از راه دور

نوع: Type: پایان نامه

مقطع: Segment: کارشناسی ارشد

عنوان: Title: سنتز یک ایمپلنت حساس به نور و زیست سازگار برای دارورسانی هدفمند کورکومین با کنترل از راه دور

ارائه دهنده: Provider: محدثه مهدیان

اساتید راهنما: Supervisors: پروفسور طیبه مدرکیان

اساتید مشاور: Advisory Professors: دکتر مظاهر احمدی ـ دکتر لیلا غلامی

اساتید ممتحن یا داور: Examining professors or referees: دکتر عباس افخمی ـ دکتر مهدی هاشمی

زمان و تاریخ ارائه: Time and date of presentation: دوشنبه 3 خرداد 1400 ساعت 10:00

مکان ارائه: Place of presentation: آمفی تئاتر پروفسور اردشیر خزایی

چکیده: Abstract: دارورسانی هدفمند شیوه‌ای نوین برای رساندن دارو به نقاط موردنظر در بدن با کارایی زیاد و عوارض جانبی کم است. کورکومین دارویی با منشأ طبیعی است که از زردچوبه به دست می‌آید. این دارو به دلیل خواص ارزشمندش از جمله ضدسرطانی بودن مورد توجه قرار گرفته است. در این پژوهش، کورکومین در نانوکپسول های کیتوسان قرار داده شد. نتایج نشان داد درصد بارگذاری کورکومین در نانوکپسول، 85% بود. با استفاده از نانوذرات پلی دوپامین ، ژلاتین و گلوکز و براساس اتصال عرضی ژلاتین - گلوکز، هیدروژلی هوشمند سنتز شد و نانوکپسول کورکومین برای دارورسانی در هیدروژل تعبیه شد. هیدروژل سنتز شده، حساس به pH و نور لیزر NIR بود. نتایج نشان داد که در دمای بالا و pH اسیدی، رهایش داروی کورکومین از این هیدروژل افزایش می‌یابد. شرایط سنتز هیدروژل بهینه سازی شد و مشخصه یابی آن با روش‌های FT-IR و SEM انجام شد. اثر لیزر NIR 940 نانومتر و810 نانومتر و چگالی توان‌های متفاوت آنها بر روی افزایش دمای هیدروژل و میزان رهایش دارو ارزیابی شد. نتایج نشان داد که طول موج و چگالی توان بهینه در این پژوهش به ترتیب 940 نانومتر و W/cm2 5/1 بود. همچنین مشاهده شد با افزایش مقدار نانوذرات پلی دوپامین، دمای هیدروژل تحت تابش نور لیزر NIR افزایش می یابد. آزمایش‌ها روی رهایش دارو از هیدروژل نشان داد بیشترین درصد رهایش دارو از هیدروژل در دمای ᵒC 50 و 5 = pH رخ می‌دهد.

فایل: ّFile: