سنتز ترکیبات هتروسیکل نیتروژن دار و جفت کردن کربن-کربن با استفاده از ترکیب N-هالو و نانوکامپوزیت های فلزی (نقره و آهن) به عنوان کاتالیزور

سنتز ترکیبات هتروسیکل نیتروژن دار و جفت کردن کربن-کربن با استفاده از ترکیب N-هالو و نانوکامپوزیت های فلزی (نقره و آهن) به عنوان کاتالیزور


سنتز ترکیبات هتروسیکل نیتروژن دار و جفت کردن کربن-کربن با استفاده از ترکیب N-هالو و نانوکامپوزیت های فلزی (نقره و آهن) به عنوان کاتالیزور

نوع: Type: پایان نامه

مقطع: Segment: دکتری

عنوان: Title: سنتز ترکیبات هتروسیکل نیتروژن دار و جفت کردن کربن-کربن با استفاده از ترکیب N-هالو و نانوکامپوزیت های فلزی (نقره و آهن) به عنوان کاتالیزور

ارائه دهنده: Provider: ثمره گرجی

اساتید راهنما: Supervisors: دکتر رامین قربانی واقعی

اساتید مشاور: Advisory Professors:

اساتید ممتحن یا داور: Examining professors or referees: دکتر داوود حبیبی ـ دکتر فرهاد شیرینی ـ دکتر لطفی شیری

زمان و تاریخ ارائه: Time and date of presentation: سه شنبه 27 مهر 1400 ساعت 10 صبح

مکان ارائه: Place of presentation: آمفی تئاتر پروفسور اردشیر خزایی

چکیده: Abstract: در این رساله، کاتالیزورهای ناهمگن از جمله کاتالیزور مغناطیسی بر پایه نانوذرات Fe3O4 و همچنین نانو ذرات نقره تثبیت شده بر روی بازالت فیبرها تهیه شده و تأثیر آن ها در سنتز ترکیبات هتروسیکل و واکنش سوزوکی مورد بررسی قرار گرفت. این پروژه در 3 بخش انجام شده که عبارتند از: در بخش 1، به بررسی فعالیت کاتالیزوری نانوذرات مغناطیسی اصلاح شده با 4-آمینوپیریدین پرداختیم. در ابتدا کاتالیزور مربوطه سنتز شده سپس با استفاده از تکنیک های SEM، EDS، XRD و TGA مورد بررسی و شناسایی قرار گرفت. سنتز ترکیبات جدید با خواص دارویی گسترده، روش آسان تهیه کاتالیزور، بازده بالای محصولات، جداسازی آسان از محیط واکنش و قابلیت استفاده مجدد از آن برای چندین مرتبه بدون کاهش چشمگیر خصلت کاتالیزوری از مزایای این روش می باشد. در بخش 2، به سنتز TBBDA به عنوان معرف و سپس به بررسی اثر سدیم آلژینات به عنوان کاتالیزور در سنتز مشتقات 2-آمینو-4-آریل تیازول پرداخته شده است. استفاده از سدیم آلژینات با ساختار سازگار با محیط زیست، غیر سمی بودن، پایداری شیمیایی و حرارتی بالا، در دسترس بودن آن، همچنین استفاده از آب به عنوان حلال و استفاده نکردن از حلال های آلی از مزایای این کار می باشد. در بخش 3، نانو ذرات نقره تثبیت شده بر روی بازالت فیبرها تهیه شدند و با استفاده از تکنیک های FT-IR، TGA، SEM، EDS و XRD به بررسی ساختار آن پرداختیم. سپس فعالیت کاتالیزوری آن در واکنش جفت شدن سوزوکی مورد بررسی قرار گرفت. بازالت فیبرها با داشتن ساختار معدنی خود به راحتی در دسترس هستند و از سنگ های ولکانیک به دست می آیند. این ترکیب با ویژگی هایی همچون پایداری حرارتی و شیمیایی بالا، مورفولوژی خاص و همچنین نداشتن مضرات برای انسان ها منحصر به فرد می باشند. آماده سازی این کاتالیزور و عامل دار کردن آن آسان بوده، از محیط واکنش به راحتی جداسازی شده، قابلیت بازیابی دارد. استفاده از این کاتالیزور در واکنش سوزوکی با بازده بالا و زمان کوتاه‌تر نسبت به سایر کاتالیزورهای مشابه از مزیت های دیگر آن می باشد.

فایل: ّFile: