دستورالعمل شرکت در امتحانات پایان ترم

دستورالعمل شرکت در امتحانات پایان ترم


قابل توجه دانشجویان گرامی

 

* دانشجویان محترم 10 دقیقه قبل از آزمون در محل آزمون حضور بهم رسانند.

* به همراه داشتن موبایل در جلسات امتحانی ممنوع و تخلف محسوب می گردد، در صورت رویت موبایل حتی خاموش صورتجلسه تخلف تنظیم می گردد.

* لطفا بر اساس شماره صندلی تعیین شده در جلسه امتحان استقرار یابید.

* حتما نسبت به امضاء صورتجلسه حضور و غیاب آزمون اقدام نمایید.

* تا 20 دقیقه پس از شروع آزمون به لحاظ ورود دانشجویان جا مانده امکان خروج وجود ندارد.

* لوازم شخصی مورد نیاز(خودکار، مداد، پاک کن، خط کش و در صورت داشتن مجوز ماشین حساب و تبلت و........)دانشجویان به همراه داشته باشند.

* به همراه اوردن کیف، کتاب و سایر لوازم اضافی ممنوع است.

* سئوالات درسی و علمی خود را فقط از مدرس مربوطه بپرسید.

* حفظ آرامش، قبل حین جلسه و عدم ایجاد تنش در جلسات امتحانی توصیه می گردد.

* در پایان جلسه آزمون و در زمان مقرر اوراق امتحانی را تحویل مسئول مربوطه دهید.

* با مراقبین همکاری لازم را داشته باشید.

*برای شما انجام آزمون موفقیت آمیز را آرزومندیم.

 

                                                              دانشکده شیمی