تقدیر از سرکار خانم الهه مدرکیان

تقدیر از سرکار خانم الهه مدرکیان


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

تقدیر از زحمات سرکار خانم الهه مدرکیان عضو هیات علمی بازنشسته گروه شیمی معدنی دانشکده شیمی

در روز یکشنبه مورخه 1400/12/1 در جلسه تحصیلات تکمیلی دانشکده شیمی با حضور مدیران محترم گروه ها و اعضای محترم هیات رئیسه دانشکده از زحمات سرکار خانم الهه مدرکیان عضو هیات علمی بازنشسته گروه شیمی معدنی دانشکده شیمی دانشگاه بوعلی سینا تقدیر و تشکر به عمل آمد.