دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد توسط آقای نوید منصوری با عنوان: «سنتز مایع یونی جدید نانو بر پایه 2 ، '2 - بی پیریدین و استفاده از آن در تهیه ی مشتقات 2- آریل - 5 - متیل - 2 ، 3 - دی هیدرو - H 3 - 1 - پیرازولون و 3 ، 4 - دی هیدرو پیرانو - [c] - کرومن»

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط آقای نوید منصوری دانشجوی رشته شیمی آلی با عنوان: «سنتز مایع یونی جدید نانو بر پایه 2 ، '2 - بی پیریدین و استفاده از آن در تهیه ی مشتقات 2- آریل - 5 - متیل - 2 ، 3 - دی هیدرو - H 3 - 1 - پیرازولون و 3 ، 4 - دی هیدرو پیرانو - [c] - کرومن» با راهنمایی آقای دکتر محمدعلی زلفی گل و مشاوره آقای دکتر غلام عباس چهاردولی در روز: دوشنبه 95/7/12 ساعت 16 در مکان: آمفی تئاتر2 دانشکده شیمی انجام خواهد شد.