دفاع از پایان نامه دکتری شیمی تجزیه

دفاع از پایان نامه دکتری شیمی تجزیه


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری توسط آقای مظاهر احمدی با عنوان: «ارائه روش­های نوین جهت حذف آلاینده­های آلی و آنالیز ترکیبات کایرال و پیش­تغلیظ این ترکیبات در فرم خالص یا راسمیک با استفاده از نانوذرات مغناطیسی اصلاح­شده»

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری توسط آقای مظاهر احمدی دانشجوی رشته شیمی تجزیه با عنوان: «ارائه روش­های نوین جهت حذف آلاینده­های آلی و آنالیز ترکیبات کایرال و پیش­تغلیظ این ترکیبات در فرم خالص یا راسمیک با استفاده از نانوذرات مغناطیسی اصلاح­شده» با راهنمایی پروفسور طیبه مدرکیان و مشاوره پروفسور عباس افخمی در روز: چهارشنبه 96/2/20 ساعت 10 در مکان: آمفی تئاتر2 دانشکده شیمی انجام خواهد شد.