اعضای هیات علمی

نمایش 12 نتیجه
از 1
 
داود آذری فر

داود آذری فر

استاد (بازنشسته)
پست الکترونیکی: 
میثم یاری

میثم یاری

استادیار 
پست الکترونیکی: 
معصومه جعفرپور

معصومه جعفرپور

استاد 
پست الکترونیکی: 
داود حبیبی

داود حبیبی

استاد 
پست الکترونیکی: 
مریم حجامی

مریم حجامی

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
احمد خرم آبادی زاد

احمد خرم آبادی زاد

دانشیار (بازنشسته)
پست الکترونیکی: 
اردشیر خزایی

اردشیر خزایی

استاد (بازنشسته)
پست الکترونیکی: 
محمدعلی زلفی گل

محمدعلی زلفی گل

استاد 
پست الکترونیکی: 
ملیحه السادات صفائی

ملیحه السادات صفائی

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
عزت قائمی

عزت قائمی

مربی (بازنشسته)
پست الکترونیکی: 
آرش قربانی چقامارانی

آرش قربانی چقامارانی

استاد 
پست الکترونیکی: 
رامین قربانی واقعی

رامین قربانی واقعی

استاد 
پست الکترونیکی: 
نمایش 12 نتیجه
از 1