اعضای هیات علمی

 
مظاهر احمدی

مظاهر احمدی

استادیار 
پست الکترونیکی: 
عباس افخمی عقداء

عباس افخمی عقداء

استاد 
پست الکترونیکی: 
معصومه حسنی موسوی

معصومه حسنی موسوی

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
صادق خزل پور

صادق خزل پور

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
change-logo

ابراهیم کارخانه ای

دانشیار (بازنشسته)
پست الکترونیکی: 
طیبه مدرکیان

طیبه مدرکیان

استاد 
پست الکترونیکی: 
change-logo

داود نعمت الهی

استاد 
پست الکترونیکی: 
مهدی هاشمی

مهدی هاشمی

استاد 
پست الکترونیکی: 
نمایش 8 نتیجه
از 1