اخبار

آزمون کیوم شهریورماه دانشجویان دانشکده شیمی دانشگاه بوعلی سینا در تاریخ ۱۴۰۲/۰6/21 ساعت 9 صبح برگزار خواهد شد.  جهت اطلاعات بیشتر، به منوی دسترسی سریع ـ آزمون کیوم، در صفحه اصلی وب سایت...

چهارشنبه، ۲۵ مرداد ۱۴۰۲

اطلاعیه ها