چارچوب های فلز ـ آلی (گذشته ، حال و آینده)

چارچوب های فلز ـ آلی (گذشته ، حال و آینده)


برگزاری کارگاه چارچوب های فلز ـ آلی (گذشته ، حال و آینده)

سخنران: آقای دکتر وحید صفری فرد عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت

تاریخ برگزاری: چهارشنبه دوازدهم خرداد 1400

ساعت: 17

لینک وبینار در پلتفرم ادوبی کانکت:

http://vc.basu.ac.ir/basu_chem_soc