برگزاری مراسم تقدیر و تقدیم جوایز برندگان بیست و سومین جشنواره جوان خوارزمی با حضور رئیس جمهور و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

برگزاری مراسم تقدیر و تقدیم جوایز برندگان بیست و سومین جشنواره جوان خوارزمی با حضور رئیس جمهور و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

آقایان امین انصاری و عباس کرمی به عنوان نفرات برتر جشنواره جوان خوارزمی معرفی و تقدیر شدند.

مراسم تقدیر و تقدیم جوایز برندگان بیست و سومین جشنواره جوان خوارزمی شانزدهم اسفندماه 1400 با حضور رئیس جمهور و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برگزار گردید. در این مراسم  آقایان امین انصاری و عباس کرمی از دانشکده شیمی دانشگاه بوعلی سینا، به عنوان نفرات برتر جشنواره جوان خوارزمی معرفی و تقدیر شدند.

www.msrt.ir/fa/news/67436