برگزاری آزمون کیوم خرداد 1400

برگزاری آزمون کیوم خرداد 1400


 

 

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند آزمون کیوم خردادماه 1400 دانشکده شیمی طبق جدول زیر روز چهارشنبه پنجم خردادماه سال جاری برگزار خواهد شد.

 

آزمون کیوم خردادماه ـ تاریخ آزمون 1400/3/5

 

رشته شیمی تجزیه

طراح سئوال: آقای دکتر داود نعمت الهی

موضوع:

Electrochemical desalination reaction

 

رشته شیمی معدنی

طراح سئوال: آقای دکتر سیدجواد صابونچی

موضوع:

NMR Studies on higher nuclear Clusters  of [ M6Y(co)x], M=Rh,GO;Y=C,N;X=13,15

 

فصل 2 و 3 و 4 از کتاب کلاستر تالیف آقای دکتر سیدجواد صابونچی

 

هر دانشجو مجاز است حداکثر ۲ کیوم را با استاد خود بگذراند و چنانچه دانشجویی در سه کیوم متوالی شرکت ننماید، می بایست از ده کیوم در چهار کیوم نمره قبولی احراز نماید.