تماس با دانشکده

تماس با دانشکده


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

 
تلفن دفتر ریاست:  38282807-081

فکس دفتر ریاست:  38380709-081

 داخلی دفتر ریاست: 286

پست الکترونیکی: chemistry@basu.ac.ir

آدرس:  همدان - پل پژوهش - دانشگاه بوعلی سینا - دانشکده شیمی

کد پستی: 6517838695