اخبار

سمینار دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده شیمی در آذرماه سال 1398 طبق برنامه زیر اجرا خواهد شد. نام خانوادگی استاد راهنما تاریخ روز ساعت موضوع...

سه‌شنبه، ۱۲ آذر ۱۳۹۸

اطلاعیه ها