اخبار

دکتر داود نعمت الهی عضو هیات علمی و رئیس دانشکده شیمی دانشگاه بوعلی سینا با کسب اعتبار علمی، در گروه «ب» فهرست سرآمدان علمی سال ۱۳۹۹ قرار گرفت.

دوشنبه، ۱۳ مرداد ۱۳۹۹

اطلاعیه ها