شماره تلفن های دانشکده

برای تماس از خارج شهر همدان پیش شماره 081 را در ابتدا شماره گیری کنید.
دانشکده شیمی سمت شماره تلفن/داخلی نمابر پست الکترونیکی
جواد چهاردولی مسئول دفتر ریاست 081-38282807 داخلی 286 38380709 javadchar@gmail.com
آزمایشگاه مرکزی شیمی --- 081-38381601 داخلی 181 38380709 ---
منصور دهنوی مسئول مرکز کامپیوتر ارشد 081-38381601 داخلی 292 38380709 m.dehnavi@basu.ac.ir
فتح اله چشمه قصابانی مسئول مرکز کامپیوتر دکتری 081-38381601 داخلی 210 38380709 ---
کارشناسان اداره آموزش دانشکده کارشناس 081-38381601 داخلی 207 38380709 ---
راضیه یوسفی خوشبخت مسئول اداره آموزش دانشکده 081-38381601 داخلی 208 38380709 ---
دکتر داود نعمت الهی ریاست دانشکده 38282807 داخلی 286 38380709 nemat@basu.ir
دکتر صادق خزل پور معاون تحصیلات تکمیلی و معاون پژوهشی 38282807 داخلی 242 38380709 S.khazalpour@basu.ac.ir
دکتر جلال ارجمندی معاونت آموزشی 38282807 داخلی 215 38380709 arjomandi@basu.ac.ir