1394/06/04
فراخوان جشنواره جوان خوارزمی
در راستای انجام ماموریت ها در هفته پژوهش ، برترین طرح های عرصه علم و فناوری جوان...
1394/06/03
دفاع از پایان نامه دکتری
عنوان دفاع از پایان نامه دکتری : سنتز مشقات جدید پیرانو پیریدون با استفاده از تر...
1394/06/02
دفاع از پایان نامه دکتری
عنوان دفاع از پایان نامه: مطالعه اثر نانو ذره ZnO برکشش بین سطحی آبی - آلی در حض...
1394/06/02
دفاع از پایان نامه دکتری
عنوان دفاع از پایان نامه: مطالعات تئوری بر روی بر هم کنش برخی یون های یک - و چند...
1394/04/01
دفاع از پایان نامه
دفاع از پایان نامه ارشد به راهنمایی جناب آقای دکتر جلال بصیری پارسا
1394/03/11
دفاع از پایان نامه
دفاع از پایان نامه دکتری
1394/03/03
سمینار جدید 4
سمینارهای جدید 4
1394/01/26
اعلام تاریخ دفاع
دفاع از پایان نامه ارشد: خانم بشری محمودیاستاد راهنما : دکتر داود آذریفراست...
 |<  <  1 2 3 4 5 6 >  >|
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند