1394/07/07
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
نام دانشجو: اعظم پیر زاداستاد راهنما: دکتر داود نعمت الهیتاریخ دفاع: 13/07/94ساع...
1394/07/07
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
نام دانشجو: حجت قاسمیاستاد راهنما: دکتر طیبه مدرکیانتاریخ دفاع از پایان نامه: 12...
1394/07/07
دفاع از پایان نامه دکتری
نام دانشجو: پروین ظهرابیاستاد راهنما: دکتر مهدی هاشمیتاریخ دفاع: 12/07/94ساعت دف...
1394/07/07
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
نام دانشجو:مهرداد مرادیاستاد راهنما: دکتر جواد صاینتاریخ دفاع :11/07/94مکان : آم...
1394/07/07
دفاع از پایان نامه دکتری
نام دانشجو: محمد سلیمانیاستاد راهنما: دکتر طیبه مدرکیانتاریخ دفاع : 11/07/94ساعت...
1394/07/07
دفاع از پایان نامه دکتری
نام دانشجو: امیر شوشتریاستاد راهنما: دکتر حسن کی پورتاریخ دفاع: 11/07/94ساعت دفا...
1394/07/07
دفاع از پایان نامه دکتری
نام دانشجو:راضیه موسویاستاد راهنما: دکتر عباس افخمیتاریخ دفاع: 11/07/94ساعت دفاع...
1394/07/07
دفاع از پایان نامه دکتری
نام دانشجو: آقای صادق خزل پوراستاد راهنما: دکتر داود نعمت الهیتاریخ دفاع: 08/07/...
1394/07/05
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
دفاع از پایان نامه ارشد: سجاد زمانیاناستاد راهنما:دکتر جلال ارجمندیمکان: آمفی دا...
1394/07/04
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
دفاع از پایان نامه ارشد: خانم آرزو اشرفیاناستاد راهنما: دکتر جلال ارجمندیساعت دف...
 |<  <  1 2 3 4 5 6  >  >| 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند