1394/11/06
دفاع از پایان نامه دکتری
ارائه پایان نامه دکتری توسط خانم معصومه بلالی دانشجوی رشته شیمی معدنی با عن...
1394/11/06
دفاع از پایان نامه دکتری
ارائه پایان نامه دکتری توسط آقای جواد قدسی با عنوان«اندازه گیری داروهای فن...
1394/11/06
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد توسط آقای آرش پاکروش علی آبادی با عنوان «پی...
1394/11/06
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط آقای احسان بشیریان دانشجوی رشته شیمی ...
1394/11/06
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد توسط آقای یونس مجاهدکیش با عنوان«مطالعه محا...
1394/10/28
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
نام ونام خانوادگی: فاطمه افشار نادریاستاد راهنما: دکتر محمد علی زلفی گلگرایش : ش...
1394/10/16
دفاع از پایان نامه دکتری
نام دانشجو: صبا همتیدفاع از پایان نامه دکتری شیمی آلیاستاد راهنما: دکتر رامین قر...
1394/10/16
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد:  خانم اشرف خادم زادهاستاد راهنما: دکتر ام...
1394/07/08
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
نام دانشجو: عباس ترکاشونداستاد راهنما: دکتر داود آذریفرتاریخ دفاع: 15/07/94ساعت:...
1394/07/08
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
نام دانشجو: مینا افشارفرنیااستاد راهنما:دکتر داود حبیبیتاریخ دفاع : 14/07/94ساعت...
 |<  <  1 2 3 4 5 6  >  >| 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند