1395/04/21
دفاع از پایان نامه دکتری
ارائه پایان نامه دکتری توسط آقای یاسر مقبولی با عنوان: «سنتز مشتقات پیریمی...
1395/04/21
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم مرضیه حجتی فهیم با عنوان: «سنتز چ...
1395/02/21
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم فیروزه پولادی با عنوان: «سنتز الک...
1394/12/15
دفاع از پایان نامه دکتری
ارائه پایان نامه دکتری توسط خانم یلدا شجاع با عنوان: «طراحی و بهینه سازی ن...
1394/12/15
دفاع از پایان نامه دکتری
ارائه پایان نامه دکتری توسط آقای سیاوش بهاری با عنوان: «بکارگیری روش های ک...
1394/12/02
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد توسط آقای مهدی مرادی با عنوان: «طراحی و ساخ...
1394/11/21
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم فاطمه مقیم پور بیژنی با عنوان: «س...
1394/11/21
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم مهشید رضائی با عنوان: «کاربرد کات...
1394/11/21
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم فرنوش پناهی با عنوان: «اندازه گیر...
1394/11/21
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم آرزو امیدی با عنوان: «اندازه گیری...
 |<  < 1 2 3 4 5 6  >  >| 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند