برنامه سمینار دانشکده شیمی اردیبهشت 96

 
کد خبر: 6650    1396/01/28

برنامه سمینار دانشکده شیمی اردیبهشت 96

نام و نام خانوادگی

استاد راهنما

تاریخ

روز

ساعت

موضوع سمینار

طاهره اکبر پور

دکتر خزائی

96/01/29

سه شنبه

11

نانو حامل های دارویی

سمانه حکمی

دکتر

صالح زاده

96/02/06

چهارشنبه

11

انواع روش های درمان سرطان و اهمیت نانو ذرات

شیوا قربانی

دکتر حبیبی

96/02/12

سه شنبه

10

Application of laccase in organic synthesis

(کاربرد لاکاز در سنتز آبی)

ثمره گرجی

دکتر قربانی

96/02/12

سه شنبه

11

Nano bio molecules  (نانو مولکولهای زیستی)

فریدون صادقی

دکتر افخمی

96/02/19

سه شنبه

16

بکارگیری متدهای کمومتریکس در تعیین نانو حامل های دارویی

فرزانه قباخلو

دکتر

آذری فر

96/02/19

سه شنبه

10

بیو ایزومترها و کاربردها

 


 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند