برگزاری جشنواره دانشجوی نمونه سال 1395

 
کد خبر: 5699    1395/08/4

بنابر نامه ارسالی جناب آقای دکتر رسول عمادی معاون محترم دانشجویی و دبیر کمیته دانشگاهی جشنواره دانشجوی نمونه دانشجویان متقاضی می بایستی نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند.

تصویر نامه معاون محترم دانشجویی دانشگاه جهت آگاهی درج می گردد. 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند