دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

 
کد خبر: 16287    1397/06/31

جلسه دفاع از پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته شیمی (گرایش شیمی فیزیک) توسط خانم ملیحه خداویسی با عنوان: «مطالعه خواص حجمی و الکترومغناطیسی سیستم های دو جزئی محلول های غیرالکترولیت شامل آمیل الکل و ترشیو آمیل الکل با آلکان های نرمال (هپتان تا نونان) در دماهای مختلف» با راهنمایی پرفسور حسین ایلوخانی و مشاوره دکتر خاطره خانلرزاده  در روز: یک شنبه 97/7/8 ساعت 10 صبح در مکان: آمفی تئاتر2 دانشکده شیمی برگزار خواهد شد. 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند