دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

 
کد خبر: 12141    1396/10/25

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم بهار ابراهیم قصری دانشجوی رشته شیمی آلی با عنوان: «سنتز نمک مذاب نانو بر پایه‌ی پیرازین و وانادیوم اکسید تثبیت شده بر روی چیتوزان و استفاده از آنها در تهیه پیریدین‌ها و دی هیدروپیریدین ها» با راهنمایی آقای دکتر محمد علی زلفی گل و مشاوره خانم دکتر ملیحه السادات صفایی در روز: یک شنبه 96/11/1 ساعت 14 در مکان: آمفی تئاتر2 دانشکده شیمی انجام خواهد شد. 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند