دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

 
کد خبر: 10517    1396/07/5

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط آقای آیت نامدار دانشجوی رشته شیمی تجزیه با عنوان: «مطالعه الکتروشیمیایی 2-نیتروزو-1-نفتول و 1،2-دی متوکسی بنزن در حضور و عدم حضور سولفینیک اسید ها» با راهنمایی پروفسور داود نعمت الهی ، در روز: سه شنبه 96/7/11 ساعت 16 در مکان: آمفی تئاتر2 دانشکده شیمی انجام خواهد شد. 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند