دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

 
کد خبر: 10447    1396/06/28

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم آمنه زنگنه دانشجوی رشته شیمی فیزیک با عنوان: «بررسی حجم فزونی سیستم‌های دوتایی و سه تایی،  اتیل بنزن، ایزوبوتانول  و ترشیوبوتانول در دماهای مختلف» با راهنمایی آقای دکتر حسینعلی زارعی ، در روز دوشنبه 96/7/3 ساعت 14 در آمفی تئاتر2 دانشکده شیمی انجام خواهد شد. 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند