دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

 
کد خبر: 10414    1396/06/26

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم سیما منظمی ثابت دانشجوی رشته شیمی تجزیه با عنوان: «حذف تیوفن، بنزو تیوفن و دی بنزوتیوفن از نمونه‌های آلی با استفاده از نانو کامپوزیت Ni0.5Zn0.5Fe2O4/activated carbon Ni0.5Zn0.5Fe2O4وپیش تغلیظ تیوسولفات با استفاده از نانو کامپوزیت» با راهنمایی آقای دکتر عباس افخمی و خانم دکتر معصومه حسنی و مشاوره خانم دکتر طیبه مدرکیان در روز: سه شنبه 96/6/28 ساعت 16 در مکان: آمفی تئاتر2 دانشکده شیمی انجام خواهد شد. 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند