دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

 
کد خبر: 10290    1396/06/14

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط آقای محمود مسعودی خرم دانشجوی رشته شیمی تجزیه با عنوان: «یک روش الکتروشیمیایی جدید برای تولید یون هیدروکسید و بکارگیری آن در حذف برخی آلاینده‌های محیط زیست» با راهنمایی آقای پروفسور داود نعمت اللهی، در روز: دوشنبه 96/6/20 ساعت 16 در مکان: آمفی تئاتر2 دانشکده شیمی انجام خواهد شد. 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند