ارتقای مرتبه عضو هیات علمی دانشکده شیمی

 
کد خبر: 6575    1395/12/18

آقای دکتر مهدی بیات عضو هیات علمی دانشکده شیمی در رشته شیمی معدنی از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقا یافتند.

دانشکده شیمی ضمن عرض تبریک به این استاد گرامی، آرزوی موفقیت های بیشتری برای ایشان می نماید. 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند