دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

 
کد خبر: 6247    1395/11/9

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم مریم حیدریان دانشجوی رشته شیمی آلی با عنوان: «استفاده از نانولوله های کربنی تک دیواره و پلیمر{4-وینیل –-N,Nدی برمو بنزن سولفون آمید{  بعنوان بستر داروی مزالازین و فلوکسامین بعنوان روشی بالقوه جهت آزادسازی دارو و سنتز مشتقات 8،1-دی اکسو-اکتاهیدرو-زانتن » با راهنمایی پروفسور اردشیر خزائی و مشاوره پروفسور داوود آذریفر، در روز: یکشنبه 95/11/17 ساعت 8 صبح در مکان: آمفی تئاتر2 دانشکده شیمی انجام خواهد شد. 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند