تبریک به آقای دکتر صابونچی

 
کد خبر: 6016    1395/10/5

با توجه به پر استفاده شدن مقاله آقای دکتر سیدجواد سیدزاده صابونچی در مجله comptes rendus-Chimie  بدین وسیله ضمن عرض تبریک، دانشکده شیمی موفقیت ایشان را آرزومند است.

دانشکده شیمی – دانشگاه بوعلی سینا 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند