تحویل عینک های محافظ آزمایشگاهی

 
کد خبر: 17696    1397/09/27

عینک های محافظ و ایمنی آزمایشگاهی به دانشجویان دانشکده شیمی تحویل گردید. 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند