دفاع از پایان نامه دکتری

 
کد خبر: 15890    1397/03/22

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری توسط خانم فرحنـاز ملکـی دانشجوی رشته شیمی معدنی با عنوان: «مطالعات تئوری بر روی اثر یک پیوند بر روی قدرت یا ماهیت پیوند دیگر در یک سیستم کمپلکس یا چند جزئی» با راهنمایی پروفسور صادق صالح ­زاده و مشاوره دکتر مهدی بیات در روز: یک شنبه 97/3/27 ساعت 10:30 در مکان: آمفی تئاتر2 دانشکده شیمی برگزار خواهد شد. 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند