دفاع از پایان نامه دکتری

 
کد خبر: 15860    1397/03/20

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری توسط خانم آتوسا بحیرایی دانشجوی رشته شیمی تجزیه با عنوان: «کاربرد نانو مواد کربنی، طلا و اکسیدهای آهن به منظور حذف، پیش تغلیظ و اندازه­ گیری برخی ترکیبات گوگرد دار معدنی و آلی و داروی دیکلوفناک توسط روش­های الکتروشیمیایی و اسپکتروفتومتری» با راهنمایی پروفسور عباس افخمی و مشاوره پروفسور طیبه مدرکیان در روز: دوشنبه 97/3/28 ساعت 10 در مکان: آمفی تئاتر2 دانشکده شیمی برگزار خواهد شد. 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند