English | العربیهمشاهده همه
 
مشاهده همه
1396/06/14
برگزاری کارگاه
برگزاری کارگاه آشنایی با دستگاه های آزمایشگاهی
1396/06/07
انتخاب عضو هیأت علمی دانشگاه به عنوان شیمیدان برجسته کشور
آقای دکتر جواد صاین از طرف انجمن شیمی ایران به عنوان شیمیدان برجسته  کشور د...
1396/05/11
انتخاب عضو هیأت علمی دانشگاه به عنوان شیمیدان برجسته کشور
آقای دکتر حسین ایلوخانی از طرف انجمن شیمی ایران به عنوان شیمیدان برجسته  کش...
1396/02/26
دیدار اعضای هیات علمی دانشکده با مسئول نهاد رهبری
اعضای هیات علمی دانشکده شیمی با مسئول نهاد رهبری دیدار کردند
1396/02/11
تقدیر از آقای صابر علیزاده
تقدیر از آقای صابر علیزاده دانشجوی آقای دکتر نعمت الهی در رشته شیمی تجزیه
1395/12/25
پذیرش مقاله علمی جناب آقای دکتر داود نعمت الهی در مجله معتبر JACS
پذیرش مقاله علمی جناب آقای دکتر نعمت الهی عضو هیات علمی گروه شیمی تجزیه در مجله ...
1395/12/18
ارتقای مرتبه عضو هیات علمی دانشکده شیمی
آقای دکتر مهدی بیات از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقا یافتند. 
 
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم آمنه زنگنه با عنوان: &...
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم سیما منظمی ثابت با عنو...
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم فاطمه گلشنی ثابت با عن...
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم نوش آفرین امینی با عنو...
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد توسط آقای سید وصال الدین هادئی ب...
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم مهسا جودکی با عنوان: &...
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد توسط آقای مهرداد تدینی متکلم با ...
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند