کسب رتبه سوم پژوهش های بنیادی توسط آقای دکتر صادق خزل پور عضو هیات علمی دانشکده شیمی دانشگاه بوعلی سینا

کسب رتبه سوم پژوهش های بنیادی توسط آقای دکتر صادق خزل پور عضو هیات علمی دانشکده شیمی دانشگاه بوعلی سینا


 

صادق خزل پور    

 

 

به گزارش خبرنگار علمی خبرگزاری شبستان، برگزیدگان بیست و دومین جشنواره جوان خوارزمی سال 1399 اعلام شد. در این جشنواره دکتر سید محمد صدرالساداتی با عنوان طرح سیستم های پردازنده گرافیکی انرژی کار در گروه تخصصی برق و کامپیوتر رتبه اول پژوهش های بنیادی را کسب کرد.
 
دکتر ناصر گلستانی با عنوان طرح طبقه بندی فضاهای کوانتومی و تقارن های آنها در گروه تخصصی علوم پایه رتبه دوم پژوهش های بنیادی را و دکتر صادق خزل پور با عنوان طرح سنتز الکترو شیمیایی فضاگزین در شرایط سبز در گروه تخصصی فناوری های شیمیایی رتبه سوم پژوهش های بنیادی را و دکتر محمد رستمی با عنوان طرح یادگیری دانش قابل انتقال توسط فضاهای جاده ای در گروه تخصصی برق و کامپیوتر رتبه اول پژوهش های کاربردی، دکتر عسل پیدایی در گروه تخصصی زیست فناوری و علوم پایه پزشکی به عنوان طرح بیولوژیکی زباله های پلاستیکی با استفاده از لارو رتبه دوم پژوهش های کاربردی، مهندس یحیی چوپانی با عنوان طرح دستگاه پرداخت کاری خودکار ایمپلنت های مفصل ران در حوزه تخصصی مکانیک رتبه سوم پژوهش های کاربردی، دکتر مهدی اسدالله زاده با عنوان طرح ساخت ستوان استخراج ارکان نامتقارن در فرآیندهای جداسازی در گروه تخصصی فناوری های شیمیایی رتبه سوم پژوهش های کاربردی، مهندس علی نادری با عنوان طرح ساخت دستگاه کنترل و مدیریت بهینه سوخت موتورخانه در گروه تخصصی مکانیسم رتبه سوم طرح های توسعه ای و مهندس آرش طهوری با عنوان طرح دستگاه تمام خودرو آزمون ته نشینی در گروه های تخصصی فناوری ها رتبه سوم نوآوری را کسب کرده اند.

دانشکده شیمی ضمن تبریک به آقای دکتر صادق خزل پور و جامعه دانشگاهی، آرزوی موفقیت های بیشتر برای ایشان می نماید.

لینک خبر