کسب رتبه دوم پژوهش های بنیادی توسط آقای مظاهر احمدی

کسب رتبه دوم پژوهش های بنیادی توسط آقای مظاهر احمدی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

آقای دکتر مظاهر احمدی رتبه دوم پژوهش های بنیادی در جشنواره خوارزمی را کسب نمودند.

آقای دکتر مظاهر احمدی در بیستمین جشنواره جوان خوارزمی موفق به کسب رتبه دوم پژوهش های بنیادی شدند.

 این موفقیت را تبریک عرض نموده و آرزوی موفقیت های روزافزون برای ایشان می نماید.