چاپ مقاله دانشجوی دکتری دانشکده شیمی در مجله معتبر J.Am.Chem.Soc.,(JACS)

چاپ مقاله دانشجوی دکتری دانشکده شیمی در مجله معتبر J.Am.Chem.Soc.,(JACS)


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

چاپ مقاله تخصصی آقای صابر علیزاده در مجله معتبر J.Am.Chem.Soc.,(JACS)

مقاله تخصصی آقای صابر علیزاده دانشجوی دوره دکتری شیمی تجزیه (دانشکده شیمی دانشگاه بوعلی سینا) به راهنمایی آقای دکتر داود نعمت الهی در مجله معتبر J.Am.Chem.Soc.,(JACS) در سال 2017 به چاپ رسیده است.

دانشکده شیمی این موفقیت بسیار شایان را به این عزیزان تبریک عرض نموده و برای آنان آرزوی سلامتی و توفیق بیشتر خواهان است.