هفت دانشجوی دانشگاه بوعلی‌سینا، برگزیده جایزه بنیاد ملی نخبگان

هفت دانشجوی دانشگاه بوعلی‌سینا، برگزیده جایزه بنیاد ملی نخبگان


 

در مجموعه‌های علوم اقتصادی، شیمی، مهندسی صنایع و شهرسازی؛

هفت دانشجوی دانشگاه بوعلی سینا برگزیده جایزه پشتیبانی های علمی، فرهنگی و دانشجویی بنیاد ملی نخبگان سال 1400 - 1399 شدند.

به گزارش خبرنگار بسنا، راضیه داوری‌کیش، مرتضی ترابی، حسن سپهرمنصوری، سعید رضائی و محمد معتقد دانشجویان مقطع دکتری و همچنین سجاد شانه‌ساز و آرمین صادقی‌نیا دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه بوعلی‌سینا در مجموعه‌های علوم اقتصادی، شیمی، مهندسی صنایع و شهرسازی برگزیده جایزه پشتیبانی‌های علمی، فرهنگی و دانشجویی بنیاد ملی نخبگان در سال ۱۳۹۹-۱۴۰۰ شدند.

 

لینک خبر